​Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi:
Asiakas- ja rekrytointirekisteri

Rekisterinpitäjä:
Aton-Yhtiöt / Aton Oy
Y-tunnus: 0758517-9
Osoite: PL 10 (Puustellinpolku 8), 00411 Helsinki
Puhelinnumero: 09 566 4511

Yhteyshenkilön yhteystiedot:
Niina Saariniemi, toimitusjohtaja
Puhelinnumero: 09 566 4511

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilön omalla suostumuksella tapahtuva Aton Oy:n n toimintoihin liittyvä henkilötietojen
käsittely. Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen
sekä potentiaalisten työntekijöiden rekrytointiin.

Rekisterin tietosisältö:
Käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja: tarvittavat henkilötiedot, yhteystiedot,
työpaikan hakemiseen tarvittavat tiedot ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Tarvittavat tiedot saadaan, kun rekisteröity itse ottaa yhteyttä täyttämällä verkkosivulla
olevan lomakkeen.

Tietojen vastaanottajat:
Aton Oy:n vastuuhenkilö ottaa vastaan tiedot, käsittelee ja siirtää ne tarvittaessa
potentiaalisten asiakkaiden tai potentiaalisten työntekijöiden rekisteriin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Aton Oy:llä ei ole toimintaa EU:n ulkopuolella eikä tietoja luovuteta EU:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Tiedot kerätään Aton Oy:n yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat suojattuja palomuureilla,
salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla.

Rekisteröidyn oikeudet:
Aton Oy:ssä säilytetään vain tarpeellisia tietoja rekisteröidystä. Rekisteröidyllä on oikeus
tarkastaa, mitä tietoja Aton Oy:ssä hänestä säilytetään.

Tietojen säilytysaika:
Tietoja säilytetään vain tarpeellisen ajan, ja sen jälkeen tiedot hävitetään tietoturvallisesti.

Täytä tästä tarjouspyyntölomake

Valitse haluamasi palvelu

Sopimussiivouksen lisäpalvelut: vaihtomattopalvelu, kukkien kastelu, kahvikoneiden puhdistus, astianpesukoneiden puhdistus, saniteettitarvikkeet

Erikoissiivous

Liitä esimerkiksi pohjapiirros tai nykyinen palvelukuvaus